top of page
Hansa projekt ab

Referenser

Köpcentrum

Peab Sverige AB – Mall of Scandinavia. Planering, projekteringsledning av fastighetsövergripande programförändringar.

Projektledning modernisering av fastighetssystem i Kv Paradiset på Lindhagensgatan, åt Fabege.

Projektledning av hyresgästanpassning avseende

3 000 m2 butikslokaler i Moraberg, Södertälje, åt Eurocommercial Properties.

Industri

Förstudier, statusinventeringar, projekteringsledning och projektledning för ett större antal bussdepåer åt SL.

Uppdragsledning av projekt- och projekteringsledning avseende totalrenovering av 7 st likriktarstationer åt SL; Kungsträdgården, Kista, Ängby, Åkeshov, Rissne, Ryttartorpet och Sundbyberg.

Projekterings- och byggledning av utbyte pumpanläggningar i tre T-banestationer, SL.

Driftsättning samt testning av automation på Ringhals.

Projektledning för ny biogasanläggning i Finspång.

Projekt- och projekteringsledning byggande av provisorisk bussdepå Vallentuna, SL.

Kontor / Hotell

Projektledning av ombyggnad Kv Tranhalsarna, 13 800 m2 BTA kontor + bostäder, Praktikertjänst. Gul/grön-klassade byggnader.

Hyresgästombud/ projektledning åt GroupM. Hyresgästanpassning av 5 000 m2 kontorslokaler på Birger Jarlsgatan.

Inköpsansvar för 3 turn-key hotell om 400 + 90 + 90 MSEK och en tandkrämsfabrik, Tyskland.

Inköps- och logistiktjänster åt kunder i Tyskland och Ryssland.

Mälö Fastighet – Besiktning av 4 st. kommersiella fastigheter, Due Diligence.

Inköpsansvarig vid byggandet av Sheratonhotell i Addis Abbeba, Etiopien, 100 MUSD på turn-key.

Projektledning för modernisering av fastighetssystem på Kv Ynglingen åt Skanska.

Infrastruktur / Kommunikation

Projektledning för ombyggnad av färjeterminal på Djurgården åt Waxholmsbolaget.

Inköps- och logistikansvarig för fasta och mobila nät, Ericsson Philippines. Outsourcing av lager- & operationsavdelning. Förhandlingsansvarig avseende större tvist gällande Civil Works arbeten.

Uppdragsledning av upphandling markentreprenör avseende exploateringsområde Solberga i Tyresö, 53 hektar.

Projektledning av bredbandsnät åt Botkyrka Stadsnät på totalentreprenad.

Projektledning av 20 st t-banestationer. Modernisering av tekniksystem, värmesystem och ventilationssystem åt SL.

Teknisk expertis, manöverpaneler mm, Citybanan åt SL.

Projektledning av Fortsättningsprojekt Bygg Citybanan.

Projektledning delprojekt ombyggnad Tomteboda Postterminal till verkstad för bussdepå, SL.

Årets ombyggnadsprojekt 2023

Upphandling entreprenörer för elektrifiering av 4 bussdepåer, SL.

Projektering, Teknikansvarig, Upprättande av förfrågningsunderlag El, S&Ö, samt VVS, teknikhus på Tvärbanan KG2, Trafikförvaltningen.

Projektering, Teknikansvar Kraft & Belysning Käppala Reningsverk K900k, åt Norrvatten & Käppalaförbundet.

Tekniskt stöd El, S&Ö i Mälarprojektet, Sjöfartsverket.

BRF / Bostäder

Projekt- och projekteringsledning vid utbyte av 214 balkonger, inkl inglasning och markarbeten. Brf. Allmogen, Järfälla.

Projektledning av ombyggnad utländsk ambassadörs residens i Djursholm. Villa med annex om totalt 800 m2.

Projektledning av renovering gårdsbjälklag, Brf Harpan 26 vid Karlaplan.

Uppdragsledning av stam- och badrumsrenovering, Brf Bofinken i Solna, 426 lgh.

Projektledning av omläggning utvändiga spillvattenledningar och värmekulvert samt dränering p g a grundvattensänkning åt Brf Våmbsjön, Årsta med 119 lgh.

Projekterings-, projekt- och byggledning av omdränering källare, fönsterrenovering och relining, 90 lgh Brf Justeringsmannen, Huddinge.

Projektledning och upphandling av fasadrenovering, Brf Insjön, Saltsjöbaden

Projektledning dagvattenåtgärder, Brf Justeringsmannen, Huddinge

Vård & Skola

Projektledning ombyggnad av fastighetsautomation på Storvretsskolan.

Driftsättning av fastighetsautomationssystem på Danderyds sjukhus, Byggnad 14 och 19 åt Locum.

Projektledning för modernisering av fastighetssystem på äldreboende, Stocksundsgården.

Statusbesiktning 100 + skolor i Uppsala.

Uppdragsledning projektering av brandlarmsanläggning, Huddinge sjukhus, Locum.

Projektering, Teknikansvarig, KNX-anläggning, Sollentuna sjukhus, Locum.

bottom of page