top of page
Hansa projekt ab

Om oss

Hansa Projekt AB

“Vi vill vara det oberoende projektledningsföretaget med den kvalificerade kompetensen”

Detta innebär i praktiken:

  • fokusering på kärnkompetens, resten förmedlas vid behov

  • oberoende till andra aktörer i byggprocessen, som projektörer, leverantörer och entreprenörer

  • nöjda och återkommande kunder

BERT ANDERSSON

Telefon: 076-769 00 17

Mail: bert@hansaprojekt.se

ANTON LEXANDER

Telefon: 073-203 86 50

Mail: anton@hansaprojekt.se

TORBJÖRN AANERUD

Telefon: 070-023 11 26
Mail: torbjorn@hansaprojekt.se

KAAN DEMIRTAS

Telefon: 070-462 90 07
Mail: kaan@hansaprojekt.se

thumbnail_Bert.jpg
thumbnail_Torbjörn.jpg
Kaan.jpg
Anchor 1
thumbnail_IMG-2463.jpg
bottom of page