top of page
Hansa projekt ab

Pågående och löpande projekt

Pågående projekt

 • Byggledning VVS, Utbyggnad nya tunnelbanan, Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana

 • Teknikspecialist Styr och Övervakning samt lokala system, Bytespunkt Slussen SL

 • Projektingenjör utbyggnad Älvsjö pendeltågsdepå, SL

 • Teknisk specialist anläggnings övervakning, Trafikverket Stora projekt

 

 • Sakkunnig styr- och energifrågor, diverse spår- och bussdepåer, SL

 • Operativ projektledning utbyggnad Älvsjö pendeltågsdepå, SL

 • Projektledning och upphandling av fasadrenovering, Brf Insjön, Saltsjöbaden

 • Projektledning dagvattenåtgärder, Brf Justeringsmannen, Huddinge

 • Projektering, Teknikansvarig, Styr- & Övervakning, Heltågsverkstad Hagalund åt Järnhusen

 • Projektering, Teknikansvarig, Styr & Övervakning, Trafikledningscentral åt Trafikverket

 • Projektering, Teknikansvarig, Styr & Övervakning, Trafikledningscentraler för Nya Tunnelbanan åt Trafikförvaltningen

bottom of page